• Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

 • Sietse Veerman

   

   

  Ik ben Sietse Veerman. Ik woon in Zwolle en ben een aantal jaren geleden met veel plezier aangesloten bij het herenteam van onze handbalvereniging. Ik was toentertijd op zoek naar een leuke nieuwe sport om te verkennen en werd met veel vriendelijkheid onthaald door deze hartelijke vereniging. Ik ben afgestudeerd Maatschappelijk werker, en momenteel verder aan het studeren in Nijmegen. Vanuit mijn rol als vertrouwenscontactpersoon hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het behoud van een fijn, inclusief en vooral ook veilig sportklimaat voor alle leden van de HV Zwolle.

  Als vertrouwenscontactpersoon ben ik binnen de vereniging een centraal aanspreekpunt voor situaties die te maken hebben met een veilig sportklimaat. Het kan daarbij gaan om thema’s zoals agressie, pesterijen, discriminatie, (seksuele) intimidatie, strafbare feiten etc. Als je zelf te maken hebt – of wanneer je je hierover zorgen maakt bij een ander – met een van deze thema’s, en je kunt daarmee niet terecht bij je trainer, coach of teamgenoten, weet dan dat je hier terecht kunt voor een luisterend oor, hulp, advies en ondersteuning. Soms kan het belangrijk zijn om anderen hierbij te betrekken, maar weet dat dit nooit gebeurt zonder overleg of toestemming.

  Als vertrouwenscontactpersoon maak ik na elk gesprek een notitie voor het bestuur, dat gaat altijd in overleg met jou. Dat is belangrijk om een goed en veilig sportklimaat te kunnen waarborgen binnen de vereniging en zodat er gezamenlijke verantwoordelijkheid is. De VCP is wel altijd neutraal (ook ten opzichte van het bestuur!). Voel je vrij om bij vragen contact met mij op te nemen.

  Binnen de vereniging hebben we ook te maken met, en dragen wij verantwoordelijkheid voor de meldcode van huiselijk geweld en kindermishandeling. Heb jij te maken met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, of maak je je zorgen om een ander? Dan is het belangrijk dat deze situaties aan het licht komen, en dat hierbij adequaat wordt gehandeld. Hierin is het uiteraard mogelijk samen op te trekken met de vertrouwenscontactpersoon.

   

  (Bron, en meer informatie: https://centrumveiligesport.nl/onderwerpen/seksuele-intimidatie-en-misbruik ; Meer informatie over de meldcode: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode)

   

  Je kunt op verschillende manieren contact met mij opnemen om een afspraak te maken:

  E-mail: vertrouwen@hvzwolle.nl

  Telefonisch: 06 4045 1159

  Wanneer ik niet in de gelegenheid ben om mijn telefoon op te nemen, mag je altijd je voicemail achterlaten, of een bericht sturen.

   

  Meer weten over de VCP? Lees hier meer over de algemene rol van een VCP binnen een vereniging (https://centrumveiligesport.nl/doelgroepen/bestuurders-en-begeleiders/seksuele-intimidatie-en-misbruik/vertrouwenscontactpersoon)

   

  Mocht jij, of iemand die je kent, behoefte hebben aan een gesprek, maar zoek je een alternatief t.o.v. de vertrouwenscontactpersoon van onze vereniging?

   

  Wanneer je graag met iemand (anoniem) in gesprek wil:

  De Luisterlijn (tel 088 0767 000) (www.deluisterlijn.nl)

   

  Bij gedachtes aan zelfmoord, of vragen voor iemand die je kent die daarmee worstelt kun je terecht bij:

  113zelfmoordpreventie (tel 0800 - 0113) (www.113.nl)

   

  Voor andere zaken die eventueel vereniging overstijgend zijn: https://sportservicezwolle.nl/contact