• De veilige vereniging

  Travelbags HV Zwolle wil een veilige vereniging zijn voor alle leden en betrokkenen. Ieder individu moet zich namelijk veilig en prettig voelen in de sport en zichzelf kunnen zijn. Onze vereniging is een ontmoetingsplaats waar iedereen met plezier en voldoening moet kunnen handballen en deelnemen aan andere activiteiten.

  Een veilige vereniging begint bij het bestuur. Het bestuur is namelijk verantwoordelijk voor het maken en uitdragen van beleid op dit vlak. Seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, vertrouwenscontactpersoon, VOG en tuchtrecht zijn onderwerpen in dit beleid. Daarnaast moeten er gekwalificeerde en bekwame trainers en scheidsrechters worden aangesteld en moet die bekwaamheid op peil gehouden worden. Van leden, coaches en ouders wordt verwacht dat men de regels en afspraken met betrekking tot Fair Play naleeft en dat er positief gecoacht en aangemoedigd wordt.

  Het bestuur van travelbags HV Zwolle heeft een aantal zaken inmiddels opgepakt. Er is bijvoorbeeld een gedragscode geschreven waar in staat hoe we met elkaar om willen gaan, wat onze normen en waarden zijn. En er is een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld waar leden vertrouwelijke kwesties mee kunnen bespreken. De VCP denkt mee en adviseert hoe de kwestie aan te pakken of op te lossen. Daarnaast is er een begin gemaakt met het aanvragen van een VOG’s. (verklaring omtrent gedrag)

  Het naleven van het beleid van de veilige vereniging is niet alleen de verantwoordelijkheid van het bestuur maar van alle leden en betrokkenen. Samen maken we de vereniging en samen maken we de veilige vereniging!

  Er zijn een aantal onderwerpen op onze agenda die ook te maken hebben met de veilige vereniging. Te denken valt aan een sportaanbod voor mensen met een beperking, een veilige en multifunctionele accommodatie en de gezonde vereniging. Bij het laatste kan gedacht worden aan gezonde voeding, de gezonde kantine en omgaan met genotsmiddelen.

  Zoals gezegd beschrijft de gedragscode hoe we binnen onze vereniging met elkaar willen omgaan. Omdat de gedragscode heel uitgebreid is hieronder in het kort nog eens de belangrijkste uitgangspunten:

  1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
  2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
  3. Ik val de ander niet lastig.
  4. Ik berokken de ander geen schade.
  5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
  6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
  7. Ik negeer de ander niet.
  8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
  9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
  10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
  11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
  12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands uiterlijk, persoonlijk leven of seksuele voorkeur.
  13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
  14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.
 • Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

  De vertrouwens personen in onze club zijn Sietse Veerman en Sanne Carabain.

  Jullie kunnen hun mailen op vertrouwenspersoon@hvzwolle.nl