• Het promotiefilpje van HV Zwolle!

  Welkom bij de website van Travelbags HV Zwolle!

  Het verhaal achter onze logo!

  Onze verenigings-/hoofdsponsor!

  Onze nieuwsbrief van HV Zwolle in een nieuw jasje!

 • Vacatures en oproepen

  Onze vereniging draait om vrijwilligers en alle mensen die zich inzetten om alles naadloos en gesmeerd draaiende te houden. Van Activiteiten plannen/begeleiden tot Fluiten van een wedstrijd tot Schooltoernooi regelen en tot Zaaldienst draaien... Met andere woorden van A tot Z moet echt geregeld worden binnen de vereniging.

  Helaas zijn niet alle posities/functies vervuld of sommisge commissies hebben niet genoeg mensen.

  Op deze pagina worden zo veel mogelijk de vacatures getoond. Ook oproepjes kun je hier vinden. Hopelijk wordt hier niet zoveel geplaast, want dan betekent het dat alle posities zijn bezet!

 • Openstaande vacatures 2021-2022

  Helaas staan er op dit moment functies/posities/taken open. Zonder invulling kan de vereniging niet op volle kracht draaien! Voor meer informatie of bij interesse, neem contact op via vrijwilligers@hvzwolle.nl

  OPENSTAANDE VACATURES

  Bestuurslid Voorzitter

  Bestuurslid Algemenzaken - 2 personen bereid om deze functie te bekleden
  Bestuurslid Penningmeester
  Activiteitencommissie
  Actiecommissie (2 personen)
  Scheidsrechtercommissie (2 personen)
  Bondsscheidsrechters
  Teammanager dames 1
  Dames 2 Coach
  Dames 3 Coach
  Dames 4 Trainer en Coach
  Dames midweek Trainer en Coach
  A1/B1  - Lambert is 1e coach
              - 2e coach vacant

  B2/3     - 2e trainer vacant en nog 1 coache

  C2   - trainer voor 1 dag 
  JD1   - 2e trainer en 2 coaches is nog vacant 
  E2    - 2e  trainer
  Communicatie commissie leden en voorzitter
  Vrijwilligerscommissie
  Captain Respect
  Sponsorcommissie
   

   

  Bestuurslid Voorzitter

  • Leidt de vereniging;
  • Leidt het bestuur: neemt initiatieven, coördineert en zorgt dat de bestuurswerkzaamheden worden uitgevoerd;
  • Zit jaarlijks de algemene- en bijzondere ledenvergaderingen voor;
  • Samen met overige bestuursleden opstellen, uitvoeren en evalueren van het verenigingsbeleid;
  • Heeft een visie op de toekomst van de vereniging en ziet toe op de uitvoering en evaluatie van het verenigingsbeleid;
  • Neemt samen met andere bestuursleden beslissingen en toetst deze aan het verenigingsbeleid;
  • Het aansturen communicatiecommissie en vrijwilligerscoördinator
  • Vertegenwoordigen van de vereniging bij officiële gelegenheden zowel in- als extern.

  Bestuurslid Algemene Zaken

  • Uitdragen, evaluatie en aanpassen vrijwilligersbeleid.
  • Contactpersoon bestuur voor de vrijwilligerscommissie, activiteitencommissie, actiecommissie, jeugdkampcommissie en trimgroep.
  • Contactpersoon voor Go Kids, Stichting Sportpark Marslanden en Zwolle Doet.
  • Deelname bestuursvergaderingen en evt. aan regio- en clusterbijeenkomsten van het NHV.
  • Uitvoeren van allerlei losse taken / projecten.
  Bestuurslid Penningmeester
  • Het voeren van de financiële administratie van de vereniging;
  • Beheren van de bankrekeningen;
  • Opmaken van facturen;
  • Overleg met de ledenadministratie, kascommissie en stuurt commissies die inkomsten voor de vereniging genereren aan;
  • Stelt in overleg met de voorzitter een jaarlijkse begroting samen;
  • Beoordeelt de financiële situatie en maakt een financieel jaarverslag;
  • Opstellen van contracten met het vrijwillig en betaald kader over financiële vergoedingen;
  • Stelt in overleg met het bestuur budgetten vast;
  • Is verantwoordelijk voor het adequaat verzekeren van de eigendommen en aansprakelijkheden van de vereniging;
  • Brengt na afstemming binnen het bestuur op de algemene ledenvergadering verslag uit over het financiële verslag van het afgelopen verenigingsjaar en de begroting voor de komende periode.

  Scheidsrechterscommissie (2 personen)

  • Indelen van scheidsrechters op zaal- en veldwedstrijden, vinden en begeleiden van nieuw op te leiden scheidsrechters, contact houden met bondsscheidsrechters en praktijkleiders. Daarnaast scheidsrechters regelen voor toernooien.

  Bondsscheidsrechter ( 2 personen)

  • Een bondscheidsrechter fluit minimaal 10 wedstrijden per seizoen in de wedstrijdsport.

  Teammanager dames 1

  • Ondersteunt de coach en trainer in alle zaken die geregeld moeten worden omtrent het team.

  Trainer/coach Dames 3

  • Het geven van training aan en coachen van de dames 3

  Trainer/coach Dames 4

  • Het geven van training aan en coachen van de dames DS4

  Trainer/coach Dames midweek

  • Het geven van training aan en coachen van de dames DMW1

  Lid Actiecommissie

  • De Actiecommissie organiseert acties, bijvoorbeeld Grote Club Actie, speculaasactie, paaseitjesactie, verlotingen of andere acties ten bate van de financiële situatie van de vereniging.

  • Als je een aanpakkers/doeners en/of het leuk vindt om lijnuitzetten en mensen aan te sturen zou de deze vacature wat voor je kunnen zijn. Het is niet nodig dat je handbalkennis hebt om deze taak goed uit te voeren. Het liefst ouders of uit leden uit andere senioren teams dan midweek.

   Voorzitter Activiteitencommissie

  • De commissievoorzitter organiseert commissie vergaderingen en zit deze voor. Zorgt dat ieder commissielid een taak krijgt en houdt overzicht op de uitvoering van taken.

  • De Activiteitencommissie organiseert activiteiten voor leden en niet-leden om HV Zwolle te promoten voor leden en het stimuleren van werven van nieuwe leden. Ze organiseren onder andere: Sinterklaasavond, Koningspelen, ouder-kind toernooi, schoolhandbal, vrijwilligersfeest, etc.

  Captain Respect

   

  Jeugdcommissie 

   

  Materiaalcommissie secretaris

   

  Vrijwilligerscommissie

   

  Sponsorcommissie