• Het promotiefilpje van HV Zwolle!

  Welkom bij de website van Travelbags HV Zwolle!

  Het verhaal achter onze logo!

  Onze verenigings-/hoofdsponsor!

  Onze nieuwsbrief van HV Zwolle in een nieuw jasje!

 • Opzegging / Wijziging lidmaatschap

  Helaas dat je wilt opzeggen! We hebben graag dat leden "altijd" bij ons blijven, maar soms gaat dat (even) niet. Het kan ook zijn dat je (tijdelijk) je lidmaatschap om wilt zetten, bijvoorbeeld als je (tijdelijk) geen wedstrijden kunt spelen, maar wel lid wilt/moet blijven om een bepaalde functie binnen de verening te vervullen. Of gewoon omdat je niet helemaal wilt verlaten.

  Hieronder volgt de procedure om je lidmaatschap bij ons te beïndigen of te wijzigen.

  Wijzigen
  Wijzigingen kunnen doorgegeven worden via email adres:

  ledenadministratie@hvzwolle.nl

   

  Opzeggen

  Opzegging kan alleen middels een brief voorzien van handtekening. Deze brief moet vóór 1 mei bij de ledenadministratie binnen zijn.

  Indien de brief niet vóór 1 mei binnen is dan blijft de contributie verplichting voor het nieuwe seizoen gelden.

  Dit zoals in artikel 4 lid 2 van de statuten vermeld staat.

  Artikel 4 lid 2 van de Statuten van de HV Zwolle (vrij vertaald): "Een lid moet schriftelijk opzeggen met in achtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden (vóór 1 mei ) voor einde boekjaar (einde boekjaar is 30 juni)."


  De getekende brief kan worden opgestuurd naar:

  Speldenmakerstraat 28
  8043 CG   Zwolle

  Of naar: ledenadministratie@hvzwolle.nl

  De kleding en tas en andere in bruikleen verkregen goederen kunnen worden ingeleverd bij de coach of train(st)er van je team.

  Het lidmaatschap wordt pas beëindigd als alle in bruikleen geleverde goederen zijn ingeleverd bij de coach/leid(st)er/train(st)er of bij de materiaalcommissie en alle contributieverplichtingen zijn voldaan. Kapotte en missende goederen worden in rekening gebracht en zullen per automatische incasso worden geïnd.