• Opzegging / Wijziging lidmaatschap

  Helaas dat je wilt opzeggen! We hebben graag dat leden "altijd" bij ons blijven, maar soms gaat dat (even) niet. Het kan ook zijn dat je (tijdelijk) je lidmaatschap om wilt zetten, bijvoorbeeld als je (tijdelijk) geen wedstrijden kunt spelen, maar wel lid wilt/moet blijven om een bepaalde functie binnen de verening te vervullen. Of gewoon omdat je niet helemaal wilt verlaten.

  Hieronder volgt de procedure om je lidmaatschap bij ons te beïndigen of te wijzigen.

  Wijzigen
  Wijzigingen kunnen doorgegeven worden via email adres:

  ledenadministratie@hvzwolle.nl

   

  Opzeggen

  Opzegging kan alleen middels een brief voorzien van handtekening. Deze brief moet vóór 1 mei bij de ledenadministratie binnen zijn.
  Indien de brief niet vóór 1 mei binnen is dan blijft de contributie verplichting voor het nieuwe seizoen gelden.
  Dit zoals in artikel 4 lid 2 van de statuten vermeld staat.

  Artikel 4 lid 2 van de Statuten van de HV Zwolle (vrij vertaald): "Een lid moet schriftelijk opzeggen met in achtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden (vóór 1 mei ) voor einde boekjaar (einde boekjaar is 30 juni)."


  De getekende brief kan worden opgestuurd naar:

  Speldenmakerstraat 28
  8043 CG   Zwolle

  Of naar: ledenadministratie@hvzwolle.nl

  De kleding en tas en andere in bruikleen verkregen goederen kunnen worden ingeleverd bij de coach of train(st)er van je team.

  Het lidmaatschap wordt pas beëindigd als alle in bruikleen geleverde goederen zijn ingeleverd bij de coach/leid(st)er/train(st)er of bij de materiaalcommissie en alle contributieverplichtingen zijn voldaan. Kapotte en missende goederen worden in rekening gebracht en zullen per automatische incasso worden geïnd.

   

  Aanmelden na opzeggen

  Indien een speler/speelster haar lidmaatschap opzegt en vervolgens binnen 6 maanden opnieuw lid wil worden is de volledige jaarcontributie verschuldigd, welke met terugwerkende kracht tot de opzeggingsdatum in rekening zal worden gebracht. Dit is niet van toepassing indien de speelster/speler na 15 augustus lid is geworden van een andere vereniging en ook niet van toepassing indien het een speelster/speler betreft die nog niet eerder lid is geweest van HV Zwolle. Wanneer er sprake is van zaken als bijvoorbeeld blessures, werk en andere zaken die langer duren dan 3 maanden waardoor de speler/speelster niet kan spelen kan het lidmaatschap tijdelijk gewijzigd worden in niet spelend lid. Alle verzoeken om hier van af te wijken kunnen met onderbouwing worden voorgelegd aan het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur zal de argumenten bespreken in haar vergadering en vervolgens een bindende uitspraak doen waartegen niet in beroep kan worden gegaan.