• Contributie


    Bij niet tijdige opzegging ( vóór 1 mei van het lopende jaar ) dient de gehele jaarcontributie betaald te worden.