• Welkom op de site van HV Zwolle!
  • Contributie


    Bij niet tijdige opzegging ( vóór 1 mei van het lopende jaar ) dient de gehele jaarcontributie betaald te worden.