• Organigram HV Zwolle Commissies

  Hieronder zijn de commissies in alfabetische volgorder getoond. Met de vergrootglaasjes achter commissies zijn de details en leden te bekijken.

 • Commissies op een rijtje

  Wanneer gewenst zijn de voorzitters of in enkele gevallen leden van commissies te bereiken op de aangegeven emailadressen. Hieronder wordt kort getoond wat de commissie/groep/functie doet en hoe ze te bereiken zijn.

 • Activiteitencommissie

  Chantal Kroes
  Commissie details

  De commissie is verantwoordelijk en regelt alle activiteiten die gerelateerd zijn aan de vereniging. Deze commissie valt onder bestuurslid Algemene zaken, maar omvat ook meerdere subcommissies, zoals Beachhandbal en Schoolhandbal commissies.

 • Communicatiecommissie

  Jeroen Elshof
  Commissie details

  De commissie is verantwoordelijk voor alle externe communicatie, o.a. pers-,nieuwsberichten, website en social media. Ook enkele interne communicatie, welke op de website/social media aan leden gedeeld wordt. Deze commissie valt onder bestuursfunctie: secretaris.

 • Kantinecommissie

  Hilly Wissink
  Commissie details

  Het kantinebeheer valt onder bestuurlid van Facilitaire zaken. Alles wat te maken heeft met onze clubkantine op \'t Hoge Laar valt in de verantwoordelijkheid van deze commissie.

 • Materiaalcommissie

  Lisa Bogers
  commissie details

  De commissie is verantwoordelijk voor all het materiaal/materieel wat van de vereniging is of ter beschikking is gesteld. Commissie valt onder bestuursfunctie: Facilitaire zaken.

 • Onderhoudscommissie

  Henny Hofstede
  commissie details

  Onderhoudscommissie houdt zich bezig met het onderhoud van de clubkantine en kleedkamers op onze veldaccommodatie. Commissie valt onder bestuurslid Facilitaire zaken.

 • Scheidsrechterscommissie

  De commissie levert, coördineert en leidt op de scheidsrechters die voor de club uitkomen. Ook het werven en onderhouden van (eigen) bondscheidsrechters. Deze commissie valt onder bestuurslid Technische zaken.

 • Sponsorcommissie

  Eduard Lindeboom
  commissie details

  De commissie houdt zich bezig met het werven en onderhouden van sponsors om zo financiële en/of materiële inkomsten/steun aan de club te genereren. Deze commissie valt onder bestuursfunctie: Algemene zaken.

 • Jeugdcommissie

  Tineke van Nieuwenhoven
  commissie details

  Deze commissie bekkommert zich over onze jeugdleden, -teams hun toekomst. Bestuurslid van Jeugdbestuur is eindverantwoordelijk.

 • Technische commissie

  Jerry Wessels
  commissie details

  De commissie houdt zich bezig met alle technische zaken van de club. Bestuurslid van Technische zaken is eindverantwoordelijk.

 • Vrijwilligerscommissie

  Marianne Blaauwgeers-Brekkedalen
  commissie details

  De commissie zorgt ervoor dat alle vrijwiligerstaken,-functies,-taken vervuld zijn en hierdoor de verenining op de rails blijft. Commissie valt onder bestuurslid Algeme zaken.

 • Wedstrijdsecretariaat

  Miranda Vlijm
  details

  De wedstrijdsecretaris is verantwoordelijk voor alle wedstrijdgerelateerde zaken. Wedstrijdsecretaris valt onder bestuurslid secretaris.

 • Actiecommissie

  Leonie Kogelman
  commissie details

  Organiseert acties met betrekking tot fondsenwerving, bijvoorbeeld de speculaas- en paaseitjesactie, verloting Super Sunday, acties bij super/bouwmarkten of ieder andere actie ten bate van de vereniging. De groep valt onder de activiteitencommissie.

 • Jeugdkampcommissie

  Francis Born
  Commissie details

  De commissie houdt zich bezig met het werven en behoud van leden. Deze commissie valt onder de activiteitencommissie en bestuurslid Algemen zaken.

 • Overig

 • Vertrouwenspersoon

  Voor de meeste zaken en zorgen kun je waarschijnlijk goed terecht bij je coach, andere leden van de club of je familie. Mocht het zo zijn dat dat om wat voor reden dan ook niet kan, bijvoorbeeld omdat het moeilijk is om erover te praten, dan kun je bij de vertrouwenscontactpersoon (VCP) terecht. Het kan dan gaan om ervaringen van ongewenst gedrag, (seksuele) intimidatie, pesten, of bijvoorbeeld vermoedens van matchfixing. De VCP gaat met je in gesprek, biedt een luisterend oor en verkent samen met jou welke vervolgstappen aan de orde zouden kunnen zijn, indien nodig. Daarnaast houdt de VCP zich bezig met preventie.

   

  Voor meer informatie klik hier (link: https://centrumveiligesport.nl/doelgroepen/bestuurders-en-begeleiders/seksuele-intimidatie-en-misbruik/vertrouwenscontactpersoon )

 • Vertrouwenspersoon

  Voor de meeste zaken en zorgen kun je waarschijnlijk goed terecht bij je coach, andere leden van de club of je familie. Mocht het zo zijn dat dat om wat voor reden dan ook niet kan, bijvoorbeeld omdat het moeilijk is om erover te praten, dan kun je bij de vertrouwenscontactpersoon (VCP) terecht. Het kan dan gaan om ervaringen van ongewenst gedrag, (seksuele) intimidatie, pesten, of bijvoorbeeld vermoedens van matchfixing. De VCP gaat met je in gesprek, biedt een luisterend oor en verkent samen met jou welke vervolgstappen aan de orde zouden kunnen zijn, indien nodig. Daarnaast houdt de VCP zich bezig met preventie.

   

  Voor meer informatie klik hier (link: https://centrumveiligesport.nl/doelgroepen/bestuurders-en-begeleiders/seksuele-intimidatie-en-misbruik/vertrouwenscontactpersoon )

 • Coördinatoren Jeugd

  Hieronder zijn de jeugdcoördinatoren te vinden, per jeugdcategorie.

 • Coördinator B-jeugd

  Sandra Lindeboom
 • Coördinator C-Jeugd

  Sandra Lindeboom
 • Coördinator D-Jeugd

  Tineke van Nieuwenhoven
 • Coördinator E-Jeugd

  Tineke van Nieuwenhoven
 • Coördinator F-Jeugd

  Tineke van Nieuwenhoven