• Aanmelding digitale aanmeldformulier

  Hartstikke leuk dat je lid wil worden! Vul gauw het aanmeldformulier in, te vinden onder aan deze pagina!
  Alle velden met een * zijn verplicht om in te vullen.

  Automatische incasso

  Door het verzenden van het aanmeldformulier machtig je HV Zwolle tot wederopzegging om van genoemde giro-/bankrekening bedragen bij vooruitbetaling af te schrijven wegens contributieverplichtingen (alsmede de jaarlijkse Handbal Bondscontributie NHV) van aan te melden lid.

  Vrijwilligersbeleid

  Het vrijwilligersbeleid bij HV Zwolle zorgt ervoor dat de club draaiende blijft. Om een gezonde en levendige vereniging te worden/blijven, zullen alle taken en functies bemand moeten worden. Bij het lid worden van onze vereniging vragen we dan ook een keuze te maken, waarmee je ons een handje bij wilt helpen en zelfs ons sterker wilt maken! Voor uitleg en meer informatie, zie onze vrijwilligersbeleid pagina.

 • Aanmeldformulier

 • Voorwaarden

  1. De handbalvereniging Zwolle stelt voor al haar handballende leden een leasetenue ter beschikking. Dit tenue blijft te allen tijde eigendom van de handbalvereniging Zwolle. De gebruiker zal met zorg omgaan en beschadigingen direct melden aan de leider.
  2. Indien een lid besluit zijn lidmaatschap op te zeggen, dient hij hiervoor een afmeldingsformulier in te vullen. Opzegging kan één keer per jaar plaatsvinden, voor 1 mei
  3. De handbalvereniging Zwolle houdt zich het recht voor leden die de contributie niet voldoen een speelverbod op te leggen. In het uiterste geval mag de handbalvereniging het lid royeren van de vereniging. Indien in de toekomst toch een overschrijving wordt aangevraagd zal het lid pas worden vrijgegeven na betaling van het openstaande bedrag worden afgegeven.
  4. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier gaat u akkoord met afschrijving van de contributie per kwartaal. Indien er een boete door de NHV wordt opgelegd wordt deze ook van uw bankrekening afgeschreven.
  5. De gegevens vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en opgeslagen bij Sportlink. In het privacy policy van handbalvereniging Zwolle staat beschreven hoe HV Zwolle met uw gegevens omgaat.
  6. Ondergetekende geeft toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan de NHV in verband met de aanmelding als lid en verklaart ermee bekend te zijn dat de NHV de adresgegevens ook aanwendt voor acties van onder andere NHV sponsors en ter beschikking stelt in verband met onderzoeksactiviteiten.