• Aanmelding

  Lid worden?

  Hartstikke leuk dat je lid wil worden! Vul gauw het aanmeldformulier in, te vinden onder aan deze pagina! We genieten natuurlijk van de extra aandacht wat de afgelopen tijd geschonken wordt aan handbal. Mocht je denken dat het je leuk lijkt om te handballen, of je bent al een tijdje gestopt, maar ziet toch weer kans te beginnen, of vriendjes/vriendinnetjes/collega's/medestudenten hebben het je al eerder verteld: Handbal is leuk! Grijp dan je kans en meld je aan!

  Is de stap om gelijk lid te worden nog te groot, dan kun je altijd sowieso drie keer gratis meetrainen! Kom gezellig aan, neem contact, vraag rond, het is de moeite waard!

  Voor aanmelding meetrainen: Pagina Meetrainen

  Voor meer vragen/informatie: info@hvzwolle.nl

   

  Automatische incasso

  Door het verzenden van het digitale aanmeldformulier machtig je HV Zwolle tot wederopzegging om van genoemde giro-/bankrekening bedragen bij vooruitbetaling af te schrijven wegens contributieverplichtingen (alsmede de jaarlijkse Handbal Bondscontributie NHV) van aan te melden lid. Bij de papieren versie van het aanmeldformulier zal je ondertekening de machtiging in werking stellen.

  Contributie

  De contributie is opgebouwd uit verschillende componenenten en verschilt per leeftijdscategorie. Meer informatie is op onze contributie pagina te vinden.

  Opzeggen

  Artikel 4 lid 2 van de Statuten van de HV Zwolle (vrij vertaald):
  "Een lid moet schriftelijk opzeggen met in achtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden (vóór 1 mei) voor einde boekjaar (einde boekjaar is 30 juni)."

  Het lidmaatschap wordt pas beeindigd als alle in bruikleen geleverde goederen zijn ingeleverd bij de coach/leid(st)er/train(st)er of bij de materiaalcommissie en alle contributieverplichtingen zijn voldaan. Kapotte en missende goederen worden in rekening gebracht en zullen per automatische incasso worden geïnd.

  Multimedia

  Door onze huisfotografen/bijstanders/publiek worden foto's gemaakt, die op onze website en onze social media (zoals o.a. Facebook, Twitter en Instagram) getoond kunnen worden. Indien u ernstige bezwaren heeft bij het plaatsen van foto's op onze site en/of social media pagina's, dan kunt u dit kenbaar maken op het formulier.

  Aanmeldmogelijkheden

  Er zijn verschillende mogelijkheden om je aan te melden.

  1. Digitale aanmeldformulier
  2. Papieren aanmeldformulier