•  

    Tijdens de laatste ALV zijn de missie, visie en kernwaarden weer aangescherpt! Kijk snel op https://www.hvzwolle.nl/vereniging om te zien waar onze mooie club voor staat!