• Het promotiefilpje van HV Zwolle!

  Welkom bij de website van Travelbags HV Zwolle!

  Het verhaal achter onze logo!

  Onze verenigings-/hoofdsponsor!

  Onze nieuwsbrief van HV Zwolle in een nieuw jasje!

 • Beste Handbalvrienden,

   

  Wat leven we momenteel in een onwerkelijke wereld. Wij hopen dat het goed met jullie en jullie dierbaren gaat. De economie wordt hard geraakt, alleen gezondheid is op dit moment het allerbelangrijkste.

  Afgelopen week heeft het kabinet besloten dat onze jeugd onder bepaalde voorwaarden weer mag sporten. Onderstaand de voorwaarden:

  Vanaf 29 april mag de handbaljeugd tot en met 18 jaar weer samen – onder begeleiding en strikte voorwaarden – trainen in de buitenlucht, mits de gemeente hiermee akkoord is.

  Bij de jeugdtrainingen dienen de hygiënemaatregelen van het RIVM te worden gevolgd. Voor de jeugd in de leeftijd 13 tot en met 18 jaar geldt dat er tijdens het sporten 1,5 meter afstand gehouden dient te worden, voor de jeugd tot en met 12 jaar geldt dit niet. Alleen trainingen (en tot en met 12 jaar onderlinge wedstrijden) zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden en kleedkamers blijven gesloten.

  Het NHV werkt momenteel samen met NOC*NSF, de andere sportbonden en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) aan een algemeen sportprotocol, dat door het RIVM dient te worden goedgekeurd. In dit protocol wordt aangegeven hoe men veilig kan sporten, volgens de richtlijnen van het RIVM. In navolging hierop komt het NHV met een handbal specifiek protocol, dat eerst ook de goedkeuring van het RIVM dient te krijgen. Het NHV verwacht rondom het weekend met een definitief protocol voor de verenigingen te komen, zodat hun jeugd – mede met toestemming van de gemeente – vanaf 29 april weer van handbal kan genieten. Dit handbal specifieke protocol kan door verenigingen naar de eigen situatie worden verfijnd en de gemeente zal hierop handhaven.

  Vanuit het bestuur hebben we afgelopen week de vrijblijvende vraag aan onze trainers gesteld wie onder deze speciale voorwaarden wil trainen.  

  Na deze inventarisatie zullen we dezelfde vrijblijvende vraag aan de spelers en de ouders van de spelers stellen.

  In de loop van volgende week verwachten we te kunnen communiceren of en op welke manier uw kind de training zou kunnen hervatten.

  Achter de schermen heeft het bestuur de afgelopen periode veelvuldig contact gehad met Gemeente, NHV en sponsoren inzake op welke manier om te gaan met gederfde uitgaven en doorlopende kosten.  We hebben als vereniging aanvraag gedaan voor de eenmalige tegemoetkoming (TOGS).

  Voor onze sponsoren zijn het zware tijden en hopelijk bieden de noodmaatregelen van de overheid voldoende ondersteuning, zodat zij hun bedrijf snel weer naar een acceptabel operationeel niveau kunnen brengen. Wij wensen hen veel sterkte en perspectief in deze moeilijke tijden.

  De vereniging komt dus langzaamaan weer in beweging. Wij hebben nog een lange weg te gaan om weer op het niveau te komen van voor de Corona-crisis. Toch staat de vereniging zeker niet stil en richten wij ons op de (verdere) toekomst.

  We zijn blij te kunnen communiceren dat we met Nico Einhaus een nieuwe hoofdtrainer voor Dames 1 hebben kunnen aantrekken. Nico zal tevens Dames 2 gaan trainen. Nico heeft jarenlange ervaring als trainer in de hoofdklasse en zal zich in een volgende mailing nader voorstellen.

  Zoals gecommuniceerd zal de ALV van mei a.s. uitgesteld worden tot na de zomervakantie. Hopelijk kunnen we deze in de maand september organiseren.

  Het bestuur zal genoodzaakt zijn om voor september een aantal voorlopige keuzes te moeten maken (voorgenomen bestuurswijzigingen en financiële begroting komend seizoen). Voor deze beslissingen zal achteraf tijdens de volgende ALV formeel goedkeuring worden gevraagd. Uiteraard zullen we over deze voorlopige keuzes  binnenkort communiceren.

  Concluderend mogen wij blij zijn dat op sportief gebied de eerste tekenen van herstel aanwezig zijn, maar we moeten ook vaststellen dat we er economisch nog lang niet zijn. Dus blijf goed op elkaar letten, blijf gezond en hopelijk hebben wij de komende weken verder positief nieuws te melden.

  Met vriendelijke groet,
  Het bestuur