• Het promotiefilpje van HV Zwolle!

  Welkom bij de website van Travelbags HV Zwolle!

  Het verhaal achter onze logo!

  Onze verenigings-/hoofdsponsor!

  Onze nieuwsbrief van HV Zwolle in een nieuw jasje!

 • Corona update


  Handbalcompetitie 2019/2020 beëindigd

  23 maart jl. heeft het kabinet tijdens een persconferentie nieuwe, strengere maatregelen tot 1 juni 2020 afgekondigd.
  Iedereen in Nederland wordt door deze maatregelen ter bestrijding van het corona-virus geraakt, zo ook onze handbalactiviteiten.

  Nu duidelijk geworden is dat een herstart van onze handbalcompetities niet meer mogelijk is, heeft het bondsbestuur van het NHV besloten alle competities 2019/2020 met ingang van heden als beëindigd te beschouwen. Dit heeft diverse consequenties voor wat betreft de eindrangschikking en de daarbij behorende promoties en degradaties.

  Het spijt ons te moeten mededelen, dat de competitie 2019/2020 geen reglementaire promotie/degradatie kent. Ook daar waar een team al reeds zeker van promotie dacht te zijn of op een plaats stond die mogelijk promotie tot gevolg kon hebben.

  Regionale bekertoernooien en de Veld en Beachcompetitie gaat niet door tot 1 juni a.s. Wij zullen de komende periode kijken naar de mogelijkheden om z.s.m. weer te gaan handballen na 1 juni.

  Bron NHV

  Mogen we op de club samenkomen?

  Samenkomsten zijn tot 1 juni verboden waaronder voor de sport vallend; clubbijeenkomsten, ledenvergaderingen, congressen, (bij)scholingen, festivals, evenementen en toernooien.

  Bron NOC*NSF

  Handbalkamp

  Dit houdt helaas in dat voor het eerst in 40 jaar ons handbalkamp geen doorgang kan vinden. Nadere berichtgeving volg nog vanuit de handbalkamp commissie.

  Algemene ledenvergadering 25 mei a.s.

  Onze algemene ledenvergadering zal 25 mei a.s. geen doorgang vinden . We zullen de ontwikkelingen blijven volgen en terug komen wanneer er meer duidelijkheid is. in de oorspronkelijke vorm. We bekijken of we een digitaal vorm kunnen toepassen en wanneer dit niet toepasbaar lijkt zullen we een andere datum inplannen.

  Presentatiepakken
  Binnenkort wordt een brief vanuit de materiaal commissie gestuurd omtrent de nieuwe presentatiepakken. Alle leden krijgen de mogelijkheid om een eigen maat te kiezen. Helaas lukt het niet om passessies tijdens het huidige zaalseizoen in te regelen. Wanneer dit wel kan, valt op dit moment nog niet aan te geven. De intentie is dat iedereen tijdens de start van het nieuwe zaal seizoen een nieuw presentatie pak heeft.

  Bestuur HV Zwolle

  Competitieverloop
  Het betreffen wedstrijden uit de nacompetitie, bekercompetities en reguliere competitie, die in veel gevallen nog in een beslissende fase zijn.
  Wij kijken naar de effecten die het heeft voor de promotie- en degradatieregeling wedstrijdsport en eventuele kampioenschappen in de breedtesport. Vooralsnog hoeven de wedstrijden niet opnieuw gepland te worden. We wachten eerst op de verdere ontwikkelingen inzake het Coronavirus. Zodra we alles in kaart hebben zullen wij alle verenigingen per e-mail informeren en zal het ook op de website worden gecommuniceerd.

  Bron NHV

  Seizoen 2020/2021

  We zien dat de basketbal en volleybal bond de competitie voor het huidige seizoen heeft beëindigd. Wanneer duidelijkheid is vanuit het NHV zullen wij z.s.m. communiceren.

  Op dit moment wordt door de technische commissie in samenspraak met bestuur achter de schermen hard gewerkt aan de teamindeling voor volgend seizoen.

  Bestuur HV Zwolle

  Moeten we als vereniging contributie blijven incasseren?

  Als gezamenlijke sport nemen we het standpunt in dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om die reden adviseren we je om in overleg te gaan met jouw eigen leden en vooralsnog de contributie gewoon te innen. De hoogte is ook door de leden zelf vastgesteld. De kosten lopen bovendien door, of zijn zelfs hoger. Als deze crisis ook nog na april aanhoudt, dan kun je op dat moment bekijken en met je leden bespreken of dat dan nog steeds de juiste keuze is.

  Bron NOC*NSF

  Contributie 4e kwartaal (april-jun)

  De begroting van het seizoen is gebaseerd op basis van inkomsten en uitgaven die verdeeld zijn over 4 kwartalen. Onze opbrengsten voor het 4e kwartaal zijn gedempt doordat een aantal acties (o.a. paasactie) geen doorgang kunnen vinden.

  Daarnaast lopen onze kosten vooralsnog gewoon door. Met name over de zaalhuur is nog geen duidelijkheid of wij deze vergoed krijgen

  De contributie van het 4e kwartaal zal eind maart/begin april wel geïncasseerd worden en het bestuur stelt voor om aan het einde van het seizoen de financiële balans op te maken.

  Wanneer blijkt dat we het seizoen beter hebben afgesloten dan begroot zullen we in overleg met de Algemene Ledenvergadering een besluit nemen om te bekijken op welke manier deze eventuele gelden terugvloeien naar de leden.

  Bestuur HV Zwolle