• Het promotiefilpje van HV Zwolle!

  Welkom bij de website van Travelbags HV Zwolle!

  Het verhaal achter onze logo!

  Onze verenigings-/hoofdsponsor!

  Onze nieuwsbrief van HV Zwolle in een nieuw jasje!

 • Wanneer:  19 november 2018
  Tijd:         20.00 uur
  Locatie:    Kantine ’t Hoge Laar

  1. Opening
  2. Notulen jaarverslag 28 mei 2018
  3. Openstaande vacatures Vrijwilligers !! (zie bijlage)
  4. Jaarverslag seizoen 2017-2018
  5. Huishoudelijk reglement
  6. Financiële afsluiting seizoen 2017-2018
  7. Kascommissie
  8. Benoeming kascommissie
  9. Bestuursverkiezing
   Vacature Technische zaken en Algemene zaken
  10. Rondvraag
  11. Sluiting

  Indien je niet aanwezig kunt zijn dan graag afmelden bij het secretariaat via email: secretaris@hvzwolle.nl

  Bijlage