• Het promotiefilpje van HV Zwolle!

  Welkom bij de website van Travelbags HV Zwolle!

  Het verhaal achter onze logo!

  Onze verenigings-/hoofdsponsor!

  Onze nieuwsbrief van HV Zwolle in een nieuw jasje!

 • Van de veurzittert

  Wat zijn we als bestuur trots op onze eerste kampioenen!!
  Mooi om te zien dat een hecht team de basis is voor succes; coaches, train(st)ers en spelers van Heren 1 en meiden C2 van harte gefeliciteerd!

  Een kandidaat voor de secretaris positie is gevonden, zijn naam is Wim Schans. Wim heeft in het verleden meerdere bestuur posities binnen sportverenigingen vervuld. Tijdens de volgende ledenvergadering zal hij zich voorstellen waarna wij de vergadering om een positief advies zullen vragen.

  De gesprekken met Landstede zijn opgepakt en begin april is een vervolg gesprek met andere huurders van de ZBC Hal om te bekijken of we voor volgend seizoen een model kunnen vinden waar we met elkaar beter van worden.

  Tevens hebben we het bestuur van de Zwolle Zuid hal en de gemeente wederom gevraagd om te reageren op ons voorstel betreffende een toekomstig verdienmodel. Tijdens de ALV in mei zullen wij jullie vragen om voor volgend seizoen een keuze te maken die voor onze vereniging het beste is.

  In samenwerking met sportservice Zwolle zullen we volgend seizoen een coach de coaches traject starten. Je kunt hierbij denken aan vraagstukken die binnen de trainers ontstaan die betrekking hebben op didactiek (hoe zet ik een oefening neer, hoe sta ik zelf als trainer in het veld, wat is mijn houding, wat voor taal gebruik ik, etc.), op probleemgedrag in de groep en op teamdynamiek. Hier gaan we workshops over inzetten en als trainers meer verdieping zoeken, kunnen ze zich inschrijven voor een module, waarmee ze meer de diepte ingaan.

  We zullen dit seizoen een sponsoravond organiseren waar we onze bestaande sponsoren uitnodigen om gezellig met elkaar over een actueel onderwerp te brainstormen. Daarnaast zijn we binnen de sponsorcommissie op zoek naar enthousiaste mensen die ons kunnen helpen om de volgende stap te zetten binnen het sponsorbeleid van onze vereniging te zetten. Lijkt het je leuk om ons hierin te helpen laat het mij dan even weten.

  Henk Groener (oud bondscoach Nederlands dames team) geeft dit seizoen een clinic aan onze Dames 1, Heren 1 team en een paar jeugdteams. Mooi om te zien dat op initiatief van Danielle ter Haar dit georganiseerd kan worden. Over de exacte details worden jullie nog nader geïnformeerd.
  Een paar weken geleden zijn de nieuwe ballen besteld en afgeleverd. Inmiddels spelen de meeste teams al met deze nieuwe ballen.

  Tot slot wil ik jullie informeren over de algemene ledenvergadering die maandag 22 mei a.s. om 20.00 uur gehouden wordt in onze kantine aan het Hoge laar. Tijdens deze vergadering zal de begroting van volgend seizoen en de huisvestingkeuze op de agenda staan. Ik nodig jullie alvast uit om deze datum in de agenda te noteren.

  Met een sportgroet,
  Bernd Huizing
  voorzitter@hvzwolle.nl

  Algemene zaken

  De activiteitencommissie gaat een drukke periode tegemoet. Er wordt vol ingezet op het werven van jongens. Dat is nodig, want anders kunnen we over één of twee seizoenen geen jongensteams meer vormen. Op 21 april zijn er weer de Koningsspelen waar wij op Sportpark Marslanden onze bijdrage zullen leveren. Voor onze eigen leden wordt er een mixtoernooi, ouder-kind toernooi en Beach handbal georganiseerd. Het laatste zal plaatsvinden op het Beach veld op Sportpark ’t Hoge Laar en niet meer op de Pelikaan. Als seizoen afsluiter zal er een vrijwilligersfeest georganiseerd worden in ons clubhuis. Houd de website in de gaten voor alle data!

  Verder zijn er alweer activiteiten gepland aan het begin van het nieuwe seizoen. Zo zijn we aanwezig bij de Bruisweek op Sportpark Marslanden en een sportmoment verzorgen voor eerstejaars studenten. Een mooie gelegenheid om onze vereniging onder de aandacht te brengen. De HBO Bruisweek is van 28 t/m 30 augustus en de MBO Bruisdag op 6 september 2017. Ook is er een verzoek binnen gekomen van de Van Der Capellen school. Zij hebben een "sportstroom" waar eerste en tweedejaars leerlingen extra gymlessen hebben. Deze uren willen zij invullen met sporten die weinig in hun reguliere lessen aan bod komen, waaronder handbal. De clinics zullen in september en oktober plaatsvinden op het verharde veld op Sportpark `t Hoge Laar.

  De werkgroep heeft een nieuwe naam en heet nu de actiecommissie. Deze commissie richt zich op het werven van fondsen ten behoeve van de clubkas. Momenteel zijn zij bezig met de paaseitjesactie, de oud papier actie en de actie "Sparen voor je sportvereniging" van de winkeliersvereniging in Winkelcentrum Stadshagen. Bij de actie in Stadshagen krijgen klanten zes weken lang één of meerdere stembiljetten bij hun aankopen en kunnen ze op hun favoriete sportvereniging(en) stemmen. De actie start op 17 april en op zaterdag 3 juni wordt het bedrag evenredig verdeeld onder de deelnemende sportverenigingen. Als je in winkelcentrum Stadshagen bent, geef je stem dan aan travelbags HV Zwolle! De opbrengst gaat besteed worden aan nieuwe tenues voor onze scheidsrechters.

  Met betrekking tot het vrijwilligersbeleid, er zijn nog steeds een paar vacante posities zoals bestuurslid facilitaire zaken, wedstrijdsecretariaat, bondscheidsrechter en een tweede scheidsrechter coördinator. Ook is de Jeugdcommissie nog steeds op zoek naar coördinatoren. Mocht je interesse hebben in één van deze posities geef het dan door aan Sandra, Nienke of Els.

  Het Bevrijdingsfestival Overijssel 2017 is op zoek naar vrijwilligers voor achter de bar. Zij hebben een werkactie bedacht, namelijk dat ieder verenigingslid als vrijwilliger achter de bar €35, - voor de clubkas verdient. Als vereniging kom je samen achter een bar te staan en eten en drinken is voor deze dag geregeld. Misschien leuk om als team te doen? Ook krijgt iedereen een T-shirt en een vest maar bovenal zal het een ontzettende leuke dag worden, vol gezelligheid en hopelijk mooi weer! Wil je helpen als vrijwilliger of wellicht als team, geef het door aan Els Booijink. algemenezaken@hvzwolle.nl

  Technische zaken

  Trainersopleidingen
  Binnenkort start het NHV met het modulair aanbieden van de trainingscursussen. Waar voorheen opleidingen lang, zwaar, langdurig en kostbaar waren, kiest het NHV er nu voor om de HT2 opleiding in modules aan te bieden. Dit betekent dat een jeugdtrainer in de E leeftijd die specifieke module kan volgen en daar geen andere modules (bijvoorbeeld senioren breedtesport) hoeft te volgen. Daarnaast bied het NHV de gelegenheid om deze modules bij verenigingen aan te bieden. Hierdoor vervallen grote reisafstanden en kunnen wij als vereniging zelf een module aanbieden. Voor de kosten geldt: hoe meer deelnemers er aan module deel nemen, hoe voordeliger dit is. Daardoor zou het ook mogelijk kunnen dat we gaan samenwerken met regio verenigingen. In de begroting van komend seizoen zullen wij een post opleidingen opgeven, die door de ALV goedgekeurd dient te worden.

  Technische organisatie binnen de vereniging
  De afgelopen maanden zijn gebruikt om de organisatie rondom vooral de jeugdtrainers goed te evalueren. Met de start van de nieuwe vereniging is er voor gekozen om een nieuwe structuur binnen de jeugdafdeling te introduceren. De trainers vormen een aparte afdeling binnen de jeugdcommissie. Hiervoor is destijds voor gekozen om de trainers alleen met trainingen bezig te laten zijn en minder met verdere randvoorwaarden. Uit de evaluatie blijkt dat de trainers hier wel blij mee zijn, maar men mist een verbinding met elkaar. We hebben in 1e instantie ingestoken op het technisch ondersteunen van de trainers door middel van theorie en praktijk trainingen. In een nieuw op te zetten structuur willen we voor de toekomst er ook voor zorgen dat trainers meer met elkaar verbonden worden. Daarvoor zullen wij op zoek gaan naar enkele coördinatoren, die de verbinder tussen de trainers moeten worden. Deze nieuwe structuur zou dan ook richting de senioren doorgetrokken kunnen worden.

  Contractverlengingen Lambert, Frans en Joop!
  Met beide hoofdcoaches is overeenstemming bereikt om ook volgend seizoen de trainingen van de dames 1 en 2 teams en heren 1 en 2 teams te verzorgen. Als vereniging zijn we hier uiteraard tevreden mee en spreken onze verwachting uit dat zij een positieve invloed op onze sportieve ambities kunnen uitoefenen. Ook zijn we blij met de inzet van Joop voor Dames 3, 4 en mid-week teams en zijn ja woord voor komend seizoen. Wij zijn met Marco nog in gesprek om ook hem bij de vereniging te behouden. Ook hier spreken we de verwachting uit dat we binnenkort overeenstemming krijgen voor komend seizoen. Daarnaast heeft inmiddels een evaluatie plaatsgevonden bij de andere trainers. Duidelijk is wel dat we nog aanvulling bij de trainers kunnen gebruiken.

  Scheidsrechters
  Er is inmiddels gestart met een nieuwe groep leden die opgeleid wordt tot scheidsrechter. We wensen hen allen succes toe! Dit geldt uiteraard ook voor de scheidsrechters die de komende tijden examen doen voor hun diploma. Ook voor deze groep vrijwilligers geldt: hoe meer mensen een wedstrijd kunnen fluiten, hoe minder de druk op de invulling geeft. Dus mocht je nog geen diploma hebben en lijkt het je leuk om een wedstrijd te begeleiden, meld je dan aan bij de scheidsrechterscommissie. Uiteraard kunnen ook ouders deelnemen aan deze cursus!

  Jeugd zaken
  Nu we richting het einde van het zaalseizoen gaan maken we ook voorzichtig de balans op qua prestaties. We zien dan dat een aantal teams wat later op gang is gekomen en in het tweede deel van de competitie toch nog een paar verrassende scores heeft neergezet. Zo zie je maar weer dat geduld, vertrouwen en goed trainen toch wordt beloond. Compliment! Voor C2 geldt zelfs dat een kampioenschap in de zaal een feit is. Al met al prachtige prestaties van alle jeugdteams waar we samen heel trots op kunnen zijn!
  De jeugdafdeling is ook aanzienlijk gegroeid. Vooral in de huidige E leeftijdscategorie zien we een groot aantal nieuwe enthousiaste handballertjes, zowel jongens als meisjes.

  En zo gaan we ook alweer langzamerhand in de richting van het volgende seizoen kijken. In de laatste 2 weken van de zaaltraining, week 15 en 16 (10 april ?? 21 april), zullen alle spelers volgens de nieuwe leeftijdscategorieën die gelden voor seizoen ‘17-‘18 worden samengevoegd en worden er daarvoor gezamenlijke trainingen georganiseerd. Daarna worden, op een nog te noemen datum, de voorlopige nieuwe teamindelingen voor het nieuwe seizoen bekend gemaakt op onze website. Meer informatie hierover ontvangen ouders t.z.t. via de coördinator. In week 17 (24 april ?? 28 april) is er geen training i.v.m. vakantie. Deel twee van de veldcompetitie start op zaterdag 29 april en eindigt op zaterdag 17 juni en wordt gespeeld in de huidige teamsamenstelling. Vanaf maandag 1 mei starten we met de buitentrainingen in de (voorlopige) nieuwe teamsamenstellingen.

  Daarnaast is de Handbalkampcommissie ook alweer volop in beweging. Binnenkort ontvangen alle kinderen de informatie voor het aanmelden van het altijd gezellige en knotsgekke handbalkamp. Hou daarvoor alvast het Pinksterweekend van zaterdag 3 juni t/m maandag 5 juni vrij. Op zaterdag 10 juni staat het Achillestoernooi in Apeldoorn op het programma, ook altijd een mooie activiteit die we gezamenlijk als jeugdafdeling beleven.

  Kortom zowel voor als achter de schermen is er volop beweging en werken we aan een gezonde en plezierige jeugdafdeling. Gezien de groei in aantal jeugdleden is het noodzaak dat de jeugdcommissie meer capaciteit krijgt. Daarbij is de hulp van ouders meer dan welkom. Dat kan zijn in de rol van coördinator of andere ondersteunde taken. Ook op incidentele basis willen we graag een beroep op jullie doen. Wil je hier meer over weten? Stuur dan een mail naar jeugdcommissie@hvzwolle.nl

  Tot de volgende nieuwsbrief!

  Met vriendelijke sportgroeten,
  Bestuur Travelbags HV Zwolle