• Het promotiefilpje van HV Zwolle!

  Welkom bij de website van Travelbags HV Zwolle!

  Het verhaal achter onze logo!

  Onze verenigings-/hoofdsponsor!

  Onze nieuwsbrief van HV Zwolle in een nieuw jasje!

 • Voor de nieuwe vereniging Travelbags HV Zwolle zijn wij op zoek naar een secretaris.
  Ben jij of ken jij degene die wij zoeken, stuur dan een bericht naar Els Booijink via algemenezaken@hvzwolle.nl

  Taken secretaris:

  Zorgt voor een efficiƫnt lopend secretariaat en vormt samen met de voorzitter en penningmeester het dagelijks bestuur.
  -    Neemt deel aan bestuursvergaderingen, notuleert en verzorgt de actiepuntenlijst.
  -    Verspreidt de notulen en de actielijst onder de deelnemers aan vergaderingen.
  -    Verzamelt de notulen van overige commissies.
  -    Houdt een archief bij en ziet toe op de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar.
  -    Stelt in overleg met de voorzitter de agenda vast en verstuurt de uitnodiging voor vergaderingen.
  -    Verzorgt de correspondentie.
  -    Is het eerste aanspreekpunt voor externen zoals het NHV en andere verenigingen.
  -    Doet bestellingen zoals bijvoorbeeld scheidsrechtersformulieren e.d.
  -    Stelt ten behoeve van de ALV een jaarverslag secretariaat op en verzamelt de jaarverslagen van de commissies.

  Competenties
  -    Accuraat.
  -    Communicatief vaardig.
  -    Goed bereikbaar via telefoon en e-mail.