• Het promotiefilpje van HV Zwolle!

  Welkom bij de website van Travelbags HV Zwolle!

  Het verhaal achter onze logo!

  Onze verenigings-/hoofdsponsor!

  Onze nieuwsbrief van HV Zwolle in een nieuw jasje!

 • Hallo leden, ouders van leden en andere betrokkenen

  Hierbij de laatste nieuwsbrief voor de echte start van de nieuwe vereniging op 01 juli.
  Zijn we er klaar voor om op 1 juli te starten met de nieuwe vereniging Travelbags H.V. Zwolle? Wij denken van wel! Zoals gewoonlijk geven we een update over de stand van zaken.

  Update gesprekken met de gemeente

  Op 11 mei hebben wij samen met Sportservice Zwolle een presentatie aan de sportwethouder Rene de Heer en zijn beleidsmaker gegeven. In deze presentatie hebben wij als bestuur geconcludeerd dat we er financieel goed aan zouden doen, om per komend seizoen onze thuiswedstrijden in de ZBC hal (onderdeel van Landstede) te gaan spelen. Naast het geld aspect is de opstelling van hen dermate meedenkend, dat we diverse mogelijkheden aangeboden hebben gekregen voor terugverdienmodellen van onze kosten. 1 voorbeeld hiervan is om mee te werken met bardiensten door onze vrijwilligers. Hierdoor wordt het mogelijk om de 20% zaalhuurverhoging niet 1 op 1 door te moeten voeren aan onze leden.

  Echter hebben wij in het gesprek met de wethouder ook aangegeven het jammer te vinden dat we met onze conclusie afscheid moeten nemen van de thuishaven van SV Zwolle, de Zwolle Zuid hal.

  Een bijkomend (logistiek) probleem is ook dat we met de ZBC weer een nieuwe accommodatie toevoegen, terwijl we als standpunt hadden ingenomen om zo minimaal mogelijk training en wedstrijd locaties te hebben.

  De wethouder heeft ons, ondanks de druk die wij voelen qua tijd, toch gevraagd om ons vooringenomen besluit met een aantal weken uit te stellen. Deze periode wordt door de gemeente gebruikt om vanuit hun rol in gesprek te gaan met het bestuur van Zwolle Zuid hal om te zoeken naar oplossingen van terugverdienmodellen.
  De gemeente heeft ook een belang om ons in de Zwolle Zuid hal te laten spelen. De uren die wij als vereniging zouden gaan huren, verdwijnen ook uit hun omzet en dan ontstaat er een nog groter tekort bij de Zwolle Zuid hal (en dus indirect de gemeente) De ZBC hal is namelijk onderdeel van Landstede en wordt dus niet door de gemeente beheerd.

  Als bestuur hebben we de wens en de gedachte dat er alsnog een oplossing gevonden wordt, waarin wellicht ook gesproken wordt over een (gedeeltelijke) overname van de exploitatie van deze hal door de vereniging. We hebben met de wethouder afgesproken voor of op 2 juli duidelijkheid aan een ieder te kunnen geven.

  Proces van de start nieuwe vereniging

  De afgelopen periode hebben we als bestuur met de notaris hard gewerkt om juridisch een nieuwe vereniging te worden. Binnenkort zullen jullie een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor een ALV (Algemene Leden Vergadering) welke plaatsvindt op 2 juli, op de avond van de feestdag.
  Om als nieuwe vereniging te kunnen starten zijn we (helaas) genoodzaakt deze gezellige dag met een formeel tintje te moeten inkleden.

  Zoals eerder gecommuniceerd gebruiken we als HV Zwolle de juridische entiteit van SV Tyfoon. Om juridisch klaar te zijn voor HV Zwolle dienen wij achtereenvolgens de volgende stappen binnen de ALV te nemen:
  1.    Financiële afsluiting SV Tyfoon en SV Zwolle (= financiële startpunt HV Zwolle )
  2.    Decharge ‘bestaande’ bestuur SV Tyfoon
  3.    Benoeming nieuwe bestuur HV Zwolle
  4.    Besluit wijziging statuten SV Tyfoon naar statuten HV Zwolle.
  5.    Voorstel begroting en contributie
  6.    Notaris legt dit besluit vast in een akte en zal dit aan KvK doorgeven.

  Met deze uitnodiging sturen wij de nieuwe statuten mee en geven we een uitleg hoe de ALV dient te verlopen.

  In- en uitschrijven leden Tyfoon / S.V. Zwolle naar Travelbags H.V. Zwolle

  Om de overgang van alle leden van SV Zwolle naar SV Tyfoon goed te laten verlopen is het niet nodig om als lid zelf actie te ondernemen. Vanuit de ledenadministratie van SV Zwolle wordt in afstemming met het NHV een bestand gemaakt dat door het NHV in één keer ingelezen kan worden in hun eigen ledenadministratie van de vereniging SV Tyfoon en daarmee toegevoegd aan de reeds bestaande leden van SV Tyfoon. Nadat de naamswijziging is doorgevoerd hebben we dan een complete ledenadministratie van onze nieuwe handbalvereniging travelbags HV Zwolle.

  Programma feestdag op 2 Juli

  Zoals al eerder aangegeven willen wij op 2 juli een dag voor alle (bijzondere) leden en ouders organiseren. Deze dag zien wij als start van de nieuwe vereniging en met de koppeling van de ALV is dit in feite ook zo. We verwachten deelname van al onze leden en voor de ALV/feestavond hopen we ook dat ouders van jeugdleden aanwezig zijn. In de nieuwe statuten staat beschreven dat de ouders van jeugdleden ook stemrecht krijgen, dus zij kunnen ook meestemmen in de te nemen besluiten.
  We hebben inmiddels de toezegging dat Rene de Heer, sportwethouder van de Gemeente Zwolle, op 2 juli een toespraak zal houden en de avond officieel gaat openen.

  Het programma ziet er als volgt uit:
  13.00 ?? 13.15 uur: opening door dhr. Bernd Huizing, voorzitter Travelbags HV Zwolle
  13.15 ?? 16.00 uur: spelletjes voor D-E-F-H jeugd
  16.00 ?? 18.00 uur: clinics voor A-B-C jeugd
  18.00 ?? 20.00 uur: pauze
  20.00 ?? 21.00 uur: Algemene Leden Vergadering (ALV)
  21.00 ?? 21.30 uur: opening nieuwe vereniging René de Heer, wethouder sport
  21.30 ?? 00.30 uur: feestavond voor iedereen, ook voor jeugdleden en aanhang

  Invulling vacante posities binnen bestuur

  De afgelopen maand hebben we een persoon gevonden die de functie van facilitaire zaken binnen het bestuur wil invullen en die wij aan jullie willen voordragen tijdens de komende ALV op 2 Juli.
  Daarnaast is de functie van Secretariaat nog vacant. Echter hopen wij hier op (korte) termijn ook een invulling te kunnen geven, dan wel een persoon te kunnen voordragen tijdens de ALV.

  Even voorstellen: Nieuw bestuurslid facilitaire zaken.

  Mijn naam is Bert Faber, 58 jaar en (gelukkig!) getrouwd. Samen hebben wij 2 kinderen en 3 prachtige kleinkinderen.

  Toen de huidige voorzitter Bernd mij vroeg om zitting te nemen in het bestuur van een handbalvereniging moest ik daar echt wel even over nadenken. Want na jaren actief te zijn geweest als voorzitter, bestuurslid of commissielid bij een badmintonclub en later bij een voetbal vereniging had ik mij voorgenomen om het eens even wat rustiger aan te doen. Waarom dan toch ja gezegd? Mede door het enthousiasme waarmee Bernd over de fusie en de toekomstplannen vertelde van de nieuwe handbalvereniging Travelbags en het feit dat dit iets totaal anders is dan wat ik in het verleden heb mogen doen heeft mij doen besluiten om de functie van voorzitter facilitaire zaken op mij te nemen. Inmiddels heb ik een paar bestuurs-bijeenkomsten mogen bijwonen en heb hierbij gezien dat buiten de voorzitter ook de mede- bestuursleden één en al enthousiasme uitstralen en er voor meer dan honderd procent voor gaan om samen met jullie iets moois te maken van de nieuwe handbalvereniging Travelbags! Laten we beginnen door er op 2 juli een prachtig feest van te maken! Ik heb er zin in!

  Jeugdkamp

  Ondanks het niet mee werken van het weer hebben de kinderen weer een leuk kamp gehad. Voor de leiding was het dit jaar best even wennen nu de groep zo groot is geworden. Echter daar wordt al weer naar het volgende handbalkamp uitgekeken en is er inmiddels al een optie genomen op een kampeerboerderij. We willen de begeleiding hartelijk bedanken!!

  Sportlink

  De afgelopen maand hebben we als bestuur deelgenomen aan een bijeenkomst van Sportlink. Sportlink is voor de meesten van jullie wel bekend omdat de handbalbond al met sportlink werkt, met bijvoorbeeld het digitale wedstrijd formulier. Het is ons duidelijk geworden dat we voor de toekomst een juiste keuze maken om meer gebruik te gaan maken van Sportlink. Onze nieuwe site wordt samen met hen gemaakt, maar ook verdere modules zullen wij gaan gebruiken. Onze leden en financiële administratie gaat hiervan gebruik maken, met daaraan gekoppeld een vrijwilligersmodule. Daarnaast gaan we komend seizoen onze eigen club app ontwikkelen, waardoor we op een snelle en makkelijkere manier onze leden kunnen bereiken.

  Koopavond Travelbags voor leden en familie van de H.V. Zwolle.

  Het is inmiddels voor eenieder duidelijk dat we zonder sponsorinkomsten geen bestaansrecht en door de inzet van de sponsor commissie is het al gelukt om een aanzienlijk bedrag aan sponsorgelden binnen te halen. Hoe mooi is het dan dat we als vereniging ook wat terug kunnen doen naar onze sponsoren. Een eerste voorbeeld is  gegeven door Travelbags waar een koopavond voor leden is georganiseerd. Er stond een rij voor de ingang om naar binnen te komen!! (Nieuws)gierig(!!) stond men in de rij om de winkel in te kunnen en met enige gretigheid werd de kortingspas in ontvangst genomen om daarna een mooi product te kopen of te bestellen.

  Als leden kunnen wij onze sponsoren nog veel meer bedienen en bovenstaande is een goed voorbeeld. De volgende koopavond van Sport Inn staat ook al gepland en samen met de sponsor commissie zullen wij in gesprek gaan met andere sponsoren om te kijken hoe wij deze bedrijven kunnen helpen aan inkomsten.

  Klaar voor de start!

  Zoals de nieuwsbrief begon, zo sluiten we deze ook. We zijn klaar voor de start!
  Tijdens het samenstellen van de nieuwsbrief komt de gedachte op dat we bepaald niet hebben stilgezeten om dit proces goed te laten verlopen. Het enthousiasme wat we binnen ons bestuur voelen, heeft ons door deze drukke tijd heen geholpen. We hebben het beste met de vereniging voor en concluderen dat we een goed fundament voor de toekomst hebben neergezet. Zonder een goed fundament kun je niet verder bouwen en daarom zijn wij er van overtuigt dat we het handbal binnen Zwolle steeds beter op de kaart zullen zetten!

  Tot zaterdag 2 juli. Komt allen!!!

  Namens bestuur Travelbags HV Zwolle, Martin Kouwen