• Het promotiefilpje van HV Zwolle!

  Welkom bij de website van Travelbags HV Zwolle!

  Het verhaal achter onze logo!

  Onze verenigings-/hoofdsponsor!

  Onze nieuwsbrief van HV Zwolle in een nieuw jasje!

 • Dringend zijn we op zoek naar ondersteuning inkomsten werving voor H.V. Zwolle.

  Deze financiële input kunnen we voortzetten binnen onze gefuseerde vereniging:

  Voorheen zamelde Tyfoon 1x per 4 weken samen met de ROVA papier in, wat op jaarbasis €4000,- oplevert. Deze actie gaan we in de nieuwe vereniging voortzetten en zou een losse klus kunnen zijn voor leden die door omstandigheden niet in een commissie kunnen (of die dit seizoen nog onvoldoende gedaan hebben).

  Het inzamelen wordt op donderdagochtend gedaan van 08:00 - 10:30 uur, opstappen in de Aa Landen, kruispunt Eemlaan en Scheldelaan. In principe hoeft er maar 1 persoon van onze vereniging per keer te helpen. Als niemand van de vereniging helpt kost dat €80,-!! Het gaat vooral om het goed zetten / recht zetten van de papiercontainers.

  Data waarop dit jaar (2016) nog ingezameld wordt zijn: 9 juni, 7 juli, 4 aug, 1 sept, 29 sept, 27 okt, 24 nov en 22 dec.

  Kunnen jullie eens kijken wie voor 9 juni (en ook de andere data) benaderd kunnen worden? Ik heb genoemd dat het tijdstip mogelijk lastig is, maar goed, misschien is iemand op donderdagochtend vrij??

  Om per aanvang van een nieuw seizoen pas te starten met een vast lid ben ik dringend opzoek naar een lid / ouder die deze taak voor 9 juni, 7 juli, 4 aug en 1 sept op zich wil en kan nemen als verantwoordelijkheid betreft beleidsverplichting vrijwilligerstaak leden of als steunend ouder van een lid.

  Ik heb deze mail gestuurd aan voorzitters commissies, trainers, coaches, huidige leden en team begeleiders.
  Ik wil de leden die zich nog niet hebben kunnen inzetten ook specifiek de kans geven om afgelopen seizoen te volbrengen door minimaal 3 keer deel te nemen. Zo draagt iedereen zijn lidmaatschap verplichte vrijwilligersbeleid deelname binnen onze vereniging voldoende bij.

  Vragen of bereid tot deelname dan hoor ik het graag!

  Dank voor de aandacht en hopelijk genoeg respons voor uitvoering van deze vrijwilligerstaak om zo een mooie jaarlijkse bijdrage voor de vereniging in stand te houden van €4000,-

  Groet,

  Elaine Rutten
  Vrijwilligerscoördinator H.V. Zwolle