• Het promotiefilpje van HV Zwolle!

  Welkom bij de website van Travelbags HV Zwolle!

  Het verhaal achter onze logo!

  Onze verenigings-/hoofdsponsor!

  Onze nieuwsbrief van HV Zwolle in een nieuw jasje!

 • Hallo leden, ouders van leden en andere betrokkenen

  De startdatum van onze nieuwe vereniging komt steeds dichter bij!! De competities in de zaal zijn inmiddels afgelopen en de inschrijvingen voor het komende seizoen zijn inmiddels al naar de Handbal bond gestuurd. Met deze nieuwsbrief geven we weer een update over het fusietraject.

  Jeugd
  Onze nieuwe vereniging Travelbags HV Zwolle begint nu echt vorm te krijgen, met name bij de jeugd is dit al goed waarneembaar. Vanaf 18 april zijn de buitentrainingen gestart in de nieuwe team samenstellingen. Terwijl er hard gewerkt wordt om het clubhuis op het Hoge Laar te transformeren in de nieuwe clubkleuren is het op het handbalveld van dinsdag t/m vrijdagavond ook een drukke bedoening. Van 17.30 tot 20.30 uur is onze jeugd samen in beweging en kunnen de ouders onder het genot van een kopje koffie uit de kantine de training van een afstandje bekijken en elkaar alvast een beetje leren kennen.

  Door de gemeente is er inmiddels nieuwe belijning aangebracht zodat er nu ook NHV minitoernooien georganiseerd kunnen worden. Het eerste minitoernooi is op zaterdag 23 april al gespeeld. In 2 poules (F en H) is er op 2 minivelden  tegelijk gehandbald door onze jongste jeugd. Het was een druk bezochte, sportieve en gezellige ochtend. We kijken uit naar de overige competitiewedstrijden (deel 2 van de buitencompetitie) van de andere teams (nu nog als Tyfoon en SV Zwolle) die ook tijdens alle thuiswedstrijden op het hoge Laar gespeeld zullen worden. Op 11 juni gaan we met alle nieuwe teams deelnemen aan het Achillestoernooi in Apeldoorn.

  Sponsorcommissie
  De doelstelling voor wat betreft het sponsorbudget voor de komende 3 seizoenen is al voor circa 85% gerealiseerd, voorwaar een goede prestatie die rechtvaardigt om de sponsorcommissie vanaf hier complimenten te geven. We zijn er nog niet helemaal maarhebben alle vertrouwen dat we de doelstelling gaan behalen.

  Bankzaken
  Zoals reeds eerder toegelicht gaan we als nieuwe vereniging Travelbags HV Zwolle bankieren bij de Rabobank. Ongeacht voor welke bank we hadden gekozen, na de formele fusie per 1 juli 2016 moeten nog een aantal zaken omtrent het incasseren van de contributie gewijzigd worden. Een voorbeeld hiervan is het incassomandaat, dit
  betekent dat we alle leden opnieuw toestemming moeten vragen om van zijn/haar IBAN rekeningnummer het contributiebedrag te mogen gaan incasseren. Het plan is om dat zo spoedig mogelijk na 1 juli 2016 op te pakken waarbij het gerealiseerd moet zijn voor 1 oktober 2016. Als gevolg van het feit dat we dit niet voor 1 juli al kunnen realiseren moeten we de incasso van het 1e kwartaal van het nieuwe seizoen (periode juli tot en met september 2016) nog uitvoeren vanuit de "oude" verenigingen. Voor oud SV Zwolle leden zal de incasso voor de genoemde periode dus rond 25 juni uitgevoerd gaan worden, voor oud leden van Tyfoon zal er tot 1 oktober nog gewoon per maand
  geïncasseerd worden. Overigens, in praktijk zijn dit de data die normaliter ook gehanteerd worden.

  Huisvesting
  Vanaf januari dit jaar hebben we diverse interessante gesprekken gevoerd met de gemeente en de besturen van de stichting Zwolle Zuid Sporthal en ZBC hal. Het doel is om op de korte termijn een oplossing te vinden waar we na de zomer 2016 onze wedstrijden in het weekend kunnen spelen. In deze gesprekken hebben we ook een mogelijk verdienmodel voor de vereniging meegenomen.

  Je moet hierbij denken dat de vereniging een vergoeding krijgt voor het leveren van vrijwilligers die bardiensten, onderhoud en/of schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren. Een belangrijke gegeven om diverse kostenstijgingen (zaalhuur bijvoorbeeld) zonder financiële consequenties naar de leden toe te kunnen accepteren en de groei van de
  vereniging te waarborgen.

  We hebben als bestuur een voorgenomen keuze richting de gemeente gecommuniceerd die we 11 mei a.s. met onze sportwethouder Rene de Heer bespreken. Na deze bijeenkomst zullen we jullie informeren over de uiteindelijke keuze.

  Nieuwe kleding
  Na een geslaagde bijeenkomst met een afvaardiging van het bestuur, sponsor -en materiaalcommissie en onze kledingleverancier Sportinn bij Deventrade (leverancier Hummel) hebben wij de kleding voor al onze leden besteld. Een mooi tenue, trainingspak en sporttas zal aan het begin van het nieuwe seizoen in bruikleen uitgegeven worden.

  Statuten
  Met notariskantoor Duret en Trip hebben we vernieuwde statuten van onze vereniging opgesteld. Deze zullen we in de loop van mei met jullie delen, zodat deze op de Algemene Ledenvergadering door jullie goedgekeurd kunnen worden.

  Algemene Ledenvergadering 2 juli a.s.
  Op de dag van het openingsfeest zullen we een ALV houden, enerzijds om het huidige seizoen af te sluiten en anderzijds om een goede start van de nieuwe vereniging te waarborgen. Hierbij moeten de statuten goedgekeurd worden, het oude bestuur van SV Tyfoon gedechargeerd (ontslagen) worden en als laatste het officieel aanstellen van het nieuwe bestuur.

  Vacante posities bestuur
  We zijn nog steeds op zoek naar twee enthousiaste vrijwilligers die de vacante bestuursposities secretaris en facilitaire zaken kunnen invullen. Kandidaten kunnen zich melden bij de voorzitter Bernd Huizing, berndhuizing@gmail.com of via nummer 06-22401101.

  Handbalkamp 2016
  Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven gaan we met pinksteren met een enorm aantal jeugdleden op handbalkamp. We wensen iedereen veel plezier en wensen de grote groep begeleiders veel succes??. en uiteraard ook veel plezier!

  Save the date!!!!!
  Op 1 juli 2016 zijn wij officieel Travelbags HV Zwolle. Op 2 juli vieren we dit heuglijke feit met een fusiefeest, op locatie 't Hoge Laar. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang en het belooft een leuke en gevarieerde dag te worden voor jong en oud. 's Middags zijn er allerlei activiteiten voor de jeugd en 's avonds een feest voor alle leden (16+), ouders van leden en sponsoren.
  Om 20.00 uur zal er een Algemene Leden Vergadering gehouden worden. Het officiële programma volgt nog, dus houdt de berichtgeving hierover goed in de gaten.

  Als bestuur van Travelbags HV Zwolle verwachten we dat IEDEREEN AANWEZIG is op het fusiefeest. We vieren namelijk het ontstaan van onze nieuwe vereniging en daar moet iedereen toch bij zijn! Er is daarom een wijziging in de aanmeldprocedure; je hoeft je namelijk niet meer aan te melden, maar alleen afmelden als je ECHT NIET kan. Dit kan via fusiedagtravelbagshvzwolle@handbal.svzwolle.nl. Ouders van leden moeten zich wel aanmelden bij bovenstaand mailadres. De papieren lijst in de kantine op \\'t Hoge Laar wordt weggehaald.

  Op het moment van het samenstellen van deze nieuwsbrief is het 2 mei en dat betekent dat we over 2 maanden gestart zijn als nieuwe vereniging. De komende 2 maanden hebben we nodig om de laatste puntjes op de i te zetten. Vooralsnog zijn we als bestuur blij met de inzet die onze leden tonen om dit proces goed te laten verlopen. Dit motiveert ook ons en versterkt de gedachte dat er een juiste keuze is gemaakt om samen verder te gaan.
  Tot 2 juli!

  Namens bestuur Travelbags HV Zwolle, Martin Kouwen