• Het promotiefilpje van HV Zwolle!

  Welkom bij de website van Travelbags HV Zwolle!

  Het verhaal achter onze logo!

  Onze verenigings-/hoofdsponsor!

  Onze nieuwsbrief van HV Zwolle in een nieuw jasje!

 • Aan de leden, ouders van leden van de nieuwe handbalvereniging Zwolle!

  Met gepaste trots sturen wij hierbij ons nieuwe verenigingslogo toe. Wij bedanken Edward, Kim, Damirel, Daan en Patrick allen hartelijk voor deze, in onze ogen, werkelijk supertoffe logo. De personen die maandagavond bij de presentatie aanwezig waren, zijn meegenomen in de ontwikkeling van dit logo. Het lijkt ons een prima idee om de opbouw en gedachten van dit logo op onze nieuwe (toekomstige) website te plaatsen.

  Maandagavond vond een wederom druk bezochte info avond van HV Zwolle plaats. Via deze mail willen wij de leden/ouders van leden tevens op de hoogte brengen van een aantal belangrijke zaken die er besproken zijn. Binnenkort zullen we de presentatie op de site van SV Zwolle Handbal plaatsen, zodat deze voor iedereen nog eens na te lezen is.
  De aanwezige personen zijn allemaal akkoord gegaan met het voorgestelde bestuur en de nieuwe posities binnen het bestuur. De volgende personen zullen het dagelijks bestuur gaan vormen:

  Voorzitter   Bernd Huizing
  Secretaris   Vacant
  Penningmeester   Erik Welman
  Technische zaken   Martin Kouwen
  Jeugd   Jacqueline Steenhuis
  Facilitaire zaken   Vacant
  Algemene zaken   Els Booijnk

  Er zijn dus nog 2 functies binnen het nieuwe bestuur, die op dit moment nog niet ingevuld zijn. Wie durft de uitdaging aan om één van deze functies in te vullen. Heb je interesse, neem dan contact op met één van de overige bestuursleden!

  Het is daarnaast wellicht verhelderend dat sommige leden van de huidige besturen te kennen hebben gegeven een andere functie in de nieuwe verenging te willen bekleden. Zo zullen Henny Hofstede en Hilly Wissink taken in de commissie facilitaire zaken op zich nemen. Jurrie Hersevoort neemt plaats in de materiaal commissie en zal looptrainingen gaan verzorgen. Aukje Egbers blijft graag actief binnen de nieuwe vereniging in een nog in te vullen taak. Dit geldt ook voor Karoline van Ommen. Alfred Stegeman is nu nog lid van de werkgroep, maar zal geen functie binnen HV Zwolle bekleden. Francis Born - van der Weerd neemt de ledenadministratie op zich, zorgt samen met de penningmeester voor de incasso en financiële administratie.

  Hét belangrijkste nieuws van deze avond is dat

  travelbags-500x200-black-on-white.png
  een 3 jarige verbinding met onze vereniging is aangegaan. Deze 3 jaar zal onze vereniging in al onze communicatie in (sociale) media, bij het NHV enzovoort de naam Travelbags HV Zwolle dragen. In ruil hiervoor investeert het bedrijf een prima financiële vergoeding, die ons helpt de nieuwe vereniging verder te ontwikkelen. We danken Travelbags en met name Gerjan Horstra voor het vertrouwen welke hij in onze verdere plannen heeft en ons meewil helpen in de verdere ontwikkeling van het handballen in Zwolle. De familie van Gerjan is geen onbekende: hij is vader van Lars (jongens C1) en Merle (F1) en echtgenoot van Monique Horstra (speelster midweek, coach F1 en vertrouwenspersoon binnen SV Zwolle)

  We hopen dat een goed voorbeeld doet volgen en dat er nog meerdere bedrijven onze vereniging willen ondersteunen.  De sponsor commissie gaat graag met bedrijven in gesprek om de diverse sponsormogelijkheden te bespreken!
  Sport-Inn Bruins in Zwolle verzorgt de komende 6 jaar onze kledinglijn. Naast in onze ogen aantrekkelijke deal, waarin alle spelende leden (via een lease constructie) voorzien worden van een tenue, trainingspak en tas. Naast enkele financiële voordelen, biedt Sport-Inn ook de mogelijkheid tot het inrichten van onze eigen webshop op onze nieuwe site. Daarnaast voorziet Sport-Inn al onze coaches van kleding.

  De aanwezige leden hebben daarnaast gekozen voor onderstaand wedstrijd tenue.

  hvzwolle-shirthvzwolle-broek

  Het traditionele handbalkamp tijdens het pinksterweekeinde, georganiseerd door  SV Zwolle, nodigt voor dit jaar ook alle jeugdleden van SV Tyfoon uit om mee te gaan. Het altijd leuke en gezellig festijn wordt georganiseerd voor de jeugd tot en met de B leeftijd. In dit weekeinde wordt er niet gehandbald, maar gelachen, gezongen, gespeeld en weinig geslapen!

  Noteer 2 juli 2016 in jullie agenda. Op deze zaterdag, 1 dag na de officiële oprichtingsdatum van Travelbags HV Zwolle, willen wij een dag voor al onze leden organiseren.
  Bij deze vragen wij jullie om hulp. Wie wil de organisatie van deze dag op zich nemen en wie wil helpen om deze dat tot een mooi succes te maken?  Wij hebben wel een aantal ideeën over een invulling van deze dag, maar nog leuker is als er vanuit jullie ideeën voorgedragen worden.

  Ideeën en of aanmeldingen kunnen gestuurd worden naar: martinkouwen@handbal.svzwolle.nl

  Er komt voor ons als nieuw bestuur een drukke tijd aan om alles voor 1 juli klaar te hebben. Het enthousiasme wat er binnen beide verenigingen heerst, ondersteunt ons zeer en helpt in onze motivatie om iets moois neer te zetten!! We hebben met een aantal zaken de hulp van onze leden nodig, zoals bovenstaande. We spreken dan ook de verwachting uit dat leden of ouders van leden ons de zorg van deze dag uit handen kunnen nemen.

  Namens de werkgroep Handbal Zwolle 2.0, Martin Kouwen