• Het promotiefilpje van HV Zwolle!

  Welkom bij de website van Travelbags HV Zwolle!

  Het verhaal achter onze logo!

  Onze verenigings-/hoofdsponsor!

  Onze nieuwsbrief van HV Zwolle in een nieuw jasje!

 • Aan de leden, ouders van leden van de nieuwe handbalvereniging Zwolle!

  Op 15 februari organiseren wij een volgende informatie avond in het Anker in Westenholte/Zwolle. Voor deze avond hebben wij een agenda opgesteld en deze ziet er als volgt uit:

  01. Welkom
  02. Uitslag enquête
  03. Voortgang huisvesting
  04. Voorstel nieuw bestuur
  05. Uitleg opzetten nieuwe organisatie i.s.m. Sport Service Zwolle en vrijwilligers coördinatoren
  06. Bekendmaking hoofd/naam sponsor
  07. Introductie / Stemming shirt
  08. Introductie webshop
  09. 1e aanzet financiële begroting seizoen 2016/2017
  10. Bekendmaking / Stemming logo
  11. Diversen
  12. Rondvraag

  Bijzonder verheugd zijn wij als werkgroep dat het de sponsor commissie gelukt is om een bedrijf te vinden, die zich voor de komende 3 jaar verbind als naamsponsor aan onze nieuwe vereniging. Op deze avond zullen wij, in combinatie met het nieuwe shirt, deze sponsor introduceren.
  Ook willen het beoogd bestuur aan jullie voorstellen. Wij zullen de aanwezigen vragen of zij instemmen met deze voordacht. Zodra hier akkoord voor is zal dit bestuur "in functie" treden.

  De volgende personen hebben zich kandidaat gesteld:
  Voorzitter : Bernd Huizing
  Secretaris : Vacant
  Penningmeester : Erik Welman
  Algemene zaken : Els Booijnk
  Jeugd : Jacqueline Brouwer-Steenhuis
  Technische zaken : Martin Kouwen
  Facilitaire zaken : Vacant

  Zoals jullie zien, zijn er nog 2 functies vacant en ten opzichte van de huidige besturen worden er een aantal nieuwe bestuursfuncties voorgesteld. Op de info avond zullen wij jullie verder informeren over deze nieuwe opzet en wat de hoofdtaken van deze functies zijn.

  Tot zover de 3e nieuwsbrief. We gaan weer uit van een grote opkomst en nodigen jullie hier dus allemaal weer voor uit.

  De avond wordt weer gehouden in Het Anker, Voorsterweg 36 in Zwolle. Deze avond start om 19:30 uur.

  Tot dan!!

  Namens de werkgroep Handbal Zwolle 2.0, Martin Kouwen