• Het promotiefilpje van HV Zwolle!

  Welkom bij de website van Travelbags HV Zwolle!

  Het verhaal achter onze logo!

  Onze verenigings-/hoofdsponsor!

  Onze nieuwsbrief van HV Zwolle in een nieuw jasje!

 • Aan de leden, ouders van leden van de nieuwe handbalvereniging Zwolle!

  Hierbij weer een nieuws update over het fusie traject. Voor een groot deel van de leden lijkt het wellicht dat er niet zo veel gebeurd. We kunnen jullie vertellen dat dit niet het geval is en dat er door meerdere mensen hard gewerkt wordt om de fusie goed te laten verlopen.

  Eén van de dingen die voor een ieder wel zichtbaar was, is de oliebollenactie die tijdens het verkoopverkoop bij onze sponsor fietsenspeciaalzaak Gait Rigter georganiseerd is. De opbrengst komt ten goede aan de nieuwe handbalvereniging. Deze actie heeft rond de € 1000,00 opgeleverd en dat is een super mooi resultaat! Dank allen die hier energie en tijd in heeft gestoken!!

  Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven is de werkgroep in gesprek gegaan met de huidige besturen om een nieuw bestuur te formeren. Deze invulling krijgt steeds meer gestalte en voor 15 februari zullen wij jullie informeren welke personen wij dan willen voordragen. Wel willen wij jullie alvast mededelen dat we de jeugd een belangrijke rol binnen de nieuwe vereniging willen geven. We zullen daarom een bestuurs tak Jeugd binnen het algemeen bestuur te introduceren.
  Het is onze opzet om na 15 februari de werkzaamheden van de werkgroep over te dragen aan het nieuwe bestuur. Deze bestuursleden krijgen als eerste opdracht mee om de verenigingsstructuur met hun commissies verder uit te werken.

  De sponsor commissie heeft de afgelopen weken gebruikt om met verschillende sportwinkels in gesprek te gaan. Hieruit is inmiddels 1 partij gekozen waar wij onze leasekleding gaan onderbrengen. Op de info avond zullen zij verdere uitleg geven over welke mogelijkheden deze partij ons biedt en uiteraard worden daar een aantal shirts gepresenteerd, waaruit ons nieuwe wedstrijdshirt gekozen wordt.
  Tevens heeft de sponsorcommissie inmiddels een aantal positieve gesprekken gevoerd met als doelstelling het vinden van een verenigingssponsor. Op de informatieavond van 15 februari verwachten we hieromtrent de eerste resultaten te kunnen melden.

  Een aantal leden zijn inmiddels ook bezig om het nieuwe logo van de vereniging te ontwerpen. Zij zullen hier op 15 februari ook een uitleg over geven. De leden kunnen daarna stemmen, welk logo zij het mooiste vinden.

  De technische jeugdcommissies zijn inmiddels samen begonnen om een eerste inventarisatie te maken in de diverse leeftijdscategorieën voor het komende seizoen. Het spreekt voor zich dat dit een hele klus is om eenieder op de juiste manier in te delen.

  De gesprekken met de gemeente zijn inmiddels ook weer opgestart met als doel dat we voor de korte termijn (volgend seizoen) een hal hebben waar we al onze wedstrijden kunnen spelen en voor de langere termijn een hal waarin we ook kunnen meedenken/werken aan een terugverdienmodel voor de verhoogde zaalhuren.

  Tot zover weer een update over het fusieproces.

  Graag nodigen wij jullie uit voor de volgende info avond op 15 februari in Het Anker, Westenholte/Zwolle. We zouden het fijn vinden wanneer er op deze avond ook jeugdleden aanwezig zijn.

  Namens de werkgroep Handbal Zwolle 2.0, Martin Kouwen