• Het promotiefilpje van HV Zwolle!

  Welkom bij de website van Travelbags HV Zwolle!

  Het verhaal achter onze logo!

  Onze verenigings-/hoofdsponsor!

  Onze nieuwsbrief van HV Zwolle in een nieuw jasje!

 • Aan de leden, ouders van leden van de nieuwe handbalvereniging Zwolle!

  Vorige week heeft de werkgroep samen met Sportservice Zwolle de uitslag van de enquête besproken.
  De enquête is door 169 personen ingevuld en bij deze willen we deze personen hartelijk danken voor de genomen tijd en moeite.

  Tijdens een volgende info avond (noteer maar vast: 15 februari 2016!!) zullen wij jullie een verdere uitleg over de uitslag van de enquête geven. Toch willen wij alvast 2 antwoorden met jullie delen.

  Met een overgrote meerderheid is er gekozen voor een nieuwe naam: H.V. Zwolle (Handbalvereniging Zwolle) en voor hoofdkleur van de vereniging is blauw gekozen.

  Er zijn op dit moment gesprekken gaande met diverse aanbieders van kleding. De uitslag van de enquête wordt hierin meegenomen en op de info avond zullen wij jullie een keuze mogelijkheid geven tussen een aantal tenues.
  De afgelopen weken zijn ook gebruikt om een nieuwe verenigingsstructuur neer te zetten. De werkgroep heeft met beide besturen hier over gesproken. Tijdens de infoavond zullen wij deze structuur aan jullie voorleggen en een nieuw bestuur voordragen.

  Daarnaast willen wij jullie ook informeren over het ingenomen standpunt richting gemeente ten opzichte van accommodatie. De werkgroep heeft in samenspraak met Sport Service Zwolle een plan opgesteld en deze zal binnenkort bij de gemeente gepresenteerd worden.

  Voor de nieuwe vereniging moet er ook een nieuw logo ontworpen worden. Wellicht zijn er leden die deze taak op zich willen nemen. Wie hier aan mee willen denken kunnen een mail sturen naar martinkouwen@handbal.svzwolle.nl
  Tot zover de eerste nieuwsbrief van onze nieuwe vereniging! Rest ons jullie allemaal uit te nodigen voor de informatieavond op 15 februari. Deze bijeenkomst zal gehouden worden in Het Anker, Voorsterweg 36 in Zwolle. Deze avond start om 19.30 uur.

  Wij wensen jullie een goed jaaruiteinde toe en uiteraard een gelukkig, gezond en een sportief 2016 toe.
  Namens de werkgroep Handbal Zwolle 2.0, Martin Kouwen